• Literatuur

    Heg, Lisette van de – Sub rosa

    Inhoud: ‘Het huwelijk is voorbestemd voor man en vrouw,’ zegt de man, en ineens stapt hij over op Engels. ‘God created Adam and Eve, not Adam and Steve.’
Er wordt gelachen.
De…