Recensies, waarderingen, reacties en informatie
Beoordeel dit item
(9 stemmen)
Inhoud: In de kring van discipelen neemt Johannes een bijzondere plaats in. Van hem wordt gezegd dat Jezus hem liefhad. Maar hij wordt ook 'zoon van de donder' genoemd. Deze roman volgt het leven van de apostel Johannes op de voet: van zijn roeping tot de ontberingen van de ballingschap op Patmos. Treffend verwoordt te auteur de verwarring van de discipelen na de kruisiging van Jezus en de verwondering toen Hij na drie dagen opstond uit de doden. Dit boek werpt een nieuw licht op de verbazingwekkende groei van de vroege kerk en haar strijd tegen de Romeinen. Waardering: Een…
Beoordeel dit item
(3 stemmen)
Serie Leeuwen van Juda, deel 5Inhoud: Het volk Israel leeft in slavernij in Egypte. Van de wrede farao moeten alles pasgeboren Israelitische jongetjes in de Nijl geworpen worden.Een Israelitische moeder vertrouwt op God en legt haar kindje in een biezen mandje in de Nijl. Het wordt gevonden door de dochter van de farao. Ze adopteert het jongetje en noemt hem Mozes. Hij groeit op als prins aan het hof van Egypte.Na een ernstig voorval komt hij in de woestijn terecht waar hij trouwt en twee zonen krijgt. Hij wordt het herder en verblijft veertig jaar in de woestijn.Dan roept God…
vrijdag, 16 januari 2009 21:43

Morris, Gilbert - Jozef de onderkoning

Beoordeel dit item
(4 stemmen)
Serie Leeuwen van Juda, deel 4Inhoud: Jozef, de zoon van Rachel –in dit boek de Ware Vrouw genoemd- wordt voorgetrokken door zijn vader Jakob. Zijn broers kunnen dat niet zetten en worden vreselijk jaloers. Ze willen hem doden, maar besluiten uiteindelijk om hem als slaaf te verkopen.Hij komt in Egypte terecht bij een hooggeplaatste Egyptenaar, Potifar. Diens vrouw probeert Jozef –als hij zich heeft opgewerkt tot hoofd van de huishouding- te verleiden. Jozef weerstaat haar en vlucht. Potifars vrouw strooit de leugen rond dat hij zich aan haar vergrepen heeft.Hij komt in de gevangenis terecht. Na twee jaar daar te…
zaterdag, 10 januari 2009 23:00

Hawkins, Kathy- De verrader

Beoordeel dit item
(5 stemmen)
Dit is het derde deel van een serie. Hiervoor kwamen "De vreemdeling" en "De wreker".Inhoud: Micha is de zoon van Jonathan, één van koning Davids belangrijkste mannen. Hij vertegenwoordigt zijn vader bij een banket in het paleis van de koning. Daar ontmoet hij Susanna, kleindochter van Achitofel, de belangrijkste adviseur van de koning. Ze voelen zich tot elkaar aangetrokken.Intussen is prins Absalom bezig een opstand voor te bereiden. Hij wil zijn vader van de troon stoten. De legeraanvoerder Joab krijgt er lucht van en geeft Micha opdracht om uit te zoeken wat er aan de hand is. Micha gaat naar…
zaterdag, 10 januari 2009 22:55

Hawkins, Kathy- De wreker

Beoordeel dit item
(5 stemmen)
Dit is het tweede deel van een serie. Hiervoor kwam "De vreemdeling" en hierna volgt "De verrader".Inhoud: De moederloze Keziah groeit in Hebron op bij haar verbitterde en harde vader, priester Aäron. Doordat ze Adah, het zusje van Isaäk redt uit handen van brute aanvallers, wordt ze zelf het slachtoffer van hen. Als gevolg hiervan wil haar vader haar –volgens de wet- laten stenigen.Isaäk redt Keziah hiervan door haar vader voor een voldongen feit te stellen: hij trouwt met haar! Na de huwelijksvoltrekking gaat hij met zijn vader Ahiam de oorlog in; er is een hevige strijd aan de gang…
zaterdag, 10 januari 2009 22:50

Hawkins, Kathy- De vreemdelinge

Beoordeel dit item
(6 stemmen)
Dit is deel 1 van een serie, het wordt gevolgd door 'De wreker' en 'De verrader'. Inhoud: Deze roman speelt zich af in de tijd van koning David. Damascus wordt veroverd. Ailea, de dochter van de Aramese generaal, wordt na diens dood en de daaropvolgende zelfmoord van haar moeder, meegevoerd door Jonathan, één van Davids mannen. Hij vraagt David toestemming om met haar te trouwen. Dit is zeer tegen de zin van Joab, de neef en generaal van David. Hij wil Ailea aan een vijandige prins geven omdat hij bang is dat ze anders waardevolle informatie zal doorspelen aan de…
zaterdag, 10 januari 2009 22:45

Barnett-Gramckow, Kacy - De hemeltoorn

Beoordeel dit item
(6 stemmen)
Dit is het laatste deel uit de serie ‘De eerste wereld’.Inhoud: Susanna, dochter van Keren, gaat –voor ze trouwt met haar geliefde Kaleb- op familiebezoek. Als ze met andere familieleden op pad gaat, wijken ze uit naar de Grote Stad. Daar wordt Susanna herkend, haar moeder is hier namelijk ook tegen haar wil geweest. Men ziet haar aan voor Keren en ze wordt gevangen genomen. Ze komt terecht in het huis van haar wrede oom Ra-Anan. Met haar nicht Demama kan ze goed overweg. Ook maakt ze kennis met haar neef Adoniram, zoon van Keren’s zelfzuchtige zus Sara. Ra-Anan verplicht…
zaterdag, 10 januari 2009 22:42

Barnett-Gramckow, Kacy - De hemeltergers

Beoordeel dit item
(6 stemmen)
Dit is het tweede deel van de serie: "De eerste wereld"Inhoud: Na de zondvloed zijn er al heel wat nakomelingen van Noach bij gekomen. In het begin van het boek is het even zoeken wie bij wie hoort, omdat er direct al veel verschillende personen in voorkomen. Het is handig om de geslachtslijnen die keurig achter in het boek staan te raadplegen; dan blijft het boek aantrekkelijk.Uit het nageslacht van Cham staat Nimrod op, een gewelddadig man die zichzelf koning maakt. Zijn volgelingen noemen hem Hemeldrager of Grote Koning.Hij heeft een grote stad gebouwd en maakt een begin met de…
zaterdag, 10 januari 2009 22:37

Barnett-Gramckow, Kacy - Het hemelteken

Beoordeel dit item
(8 stemmen)
Deel 1 van de serie "De eerste wereld"Inhoud: Anna leeft onder de tyrannie van haar broer, die –nadat hij zijn vader heeft vermoord- haar behandelt als een gek, een nietswaardige, omdat ze sinds de moord geen woord meer gesproken heeft. Hij mishandelt haar en vermoordt nog meer familieleden. Er heerst een zeer gewelddadige sfeer in deze familie en Anna wil weg, maar ziet geen mogelijkheid. Tot ze Sem, de zoon van Noach ontmoet. Ze voelen zich tot elkaar aangetrokken en op een andere manier dan gebruikelijk in die tijd, verwerft Sem haar als vrouw. Waardering: Heel mooi wordt de zuivere…
Pagina 4 van 4

Informatie

Beheerders:

Jolanda Bot
Marijke van Deelen

Contact

t: 06 53 20 95 49

e: info@christelijkeboeken.info

Copyright

Op onze recensies geldt copyright. Het is verboden onze recensies te gebruiken, kopiëren of op andere wijze te publiceren zonder vooraf toestemming van ons daarvoor gekregen te hebben.