Onze website maakt gebruik van cookies om optimaal te kunnen functioneren. Door op Sluiten te klikken gaat uw akkoord. Klik hier op Meer voor informatie.
Recensies, waarderingen, reacties en informatie

Toon items op tag: bijbel

Inhoud:

Het verhaal van Lucas vertelt hoe de evangelieschrijver Lucas opgroeit als Griekse slaaf, studeert aan de universiteit en ten slotte arts wordt. Onderweg ontmoet hij Saulus van Tarsus, een geweldige Hebreeuwse spreker die zowel Lucas’ voorbeeld als zijn grootste rivaal wordt.
Lucas’ nieuwsgierigheid is gewekt, maar hij is ook sceptisch als hij verhalen hoort over een man die Jezus heet en naar verluidt fantastische genezingswonderen verricht. Maar het indrukwekkende verhaal van de bekering en redding van Saulus, die nu Paulus heet, en de wonderbaarlijke genezing van een van zijn eigen patiënten, verandert Lucas’ geestelijke leven voorgoed.
Hij wijdt zijn leven aan Christus en schrijft een evangelie dat gebaseerd is op de bekeringsverhalen van gelovigen en op de verhalen over het leven van de Heer uit de mond van degenen die hem kenden: de leerlingen die drie jaar met Jezus hebben doorgebracht en, belangrijker nog, Jezus’ moeder Maria.

Waardering:

Het is interessant om te lezen hoe de grieken leefden in de tijd van Lucas. Lucas en de andere slaven worden erg goed behandeld door hun meester Theofilus, die een aanhanhger is van het stoïcisme. Lucas is dat aanvankelijk ook, maar hij merkt dat het hem niet lukt om altijd het goede te doen en zichzelf te verloochenen.
Lucas maakt tijdens zijn studie kennis met Saulus, die ook aan de universiteit studeert.
Later maakt Lucas kennis met de leer van Jezus en komt hij tot geloof. Vanaf die tijd is hij een grote hulp voor de kerk en de verspreiding van het evangelie. Hij heeft veel contact met Paulus. Jammer genoeg zijn de redes van Paulus bijna letterlijk uit de Bijbel overgenomen. Dit is niet echt spreektaal te noemen en leest daardoor lastig.
Het is ook interessant om te lezen hoe Lucas het evangelie (van Lucas) schrijft. Hij doet erg grondig onderzoek.
De persoon Lucas komt door het lezen van dit boek dichterbij, alhoewel je wel altijd in je achterhoofd houdt dat het ook grotendeels fantasie is.

Gegevens:

Uitgeverij Barnabas
263 blz.
ISBN 9789085201540
Prijs € 19,95

Gepubliceerd in Bijbelse romans
maandag, 18 oktober 2010 22:45

Rice, Anne - Jezus uit Egypte geroepen

Inhoud:

Deze boeiende en ontroerende roman concentreert zich op de visie van de schrijfster op de jonge Jezus die op 7-jarige leeftijd uit Egypte vertrekt en terugkeert naar Palestina nadat de kwaadaardige koning Herodes is gestorven. Het opmerkelijke aan het verhaal is dat het in de 'ik' vorm is verteld zodat de jonge Jezus zelf voortdurend aan het woord is. Hoewel het duidelijk is dat hij een bijzonder jongetje is, is het nog steeds een jongen van 7 jaar die gewoon een van de vele kinderen is in zijn uitgebreide familie. Langzaam leert hij over zijn afkomst, bijvoorbeeld dat Jozef niet zijn echte vader is – en ontdekt hij dat hij bijzondere dingen kan doen.
De schrijfstijl is de spreekstem van een 7-jarige. Een fascinerende kijk op het leven van Jezus, met veel inzicht in het Joodse milieu waarin hij opgroeide. 

Waardering:

Anne Rice heeft het gewaagd om een boek te schrijven over het Joodse leven aan het begin van onze jaartelling vanuit het perspectief van Jezus zelf. Hoewel gezegd wordt op de achterflap dat zij een duizelingwekkende roman heeft gecreëerd, heb ik dat niet zo ervaren. Je kunt eerder spreken van een interessante roman . Het verhaalt ongeveer een jaar  van Jezus’ leven en een gebeurtenis uit zijn leven, namelijk het vertrek van Jozef en Maria uit Egypte weer terug naar hun thuisland Israël. De schrijfster heeft waarheid, fictie, legendes en inlegkunde gebruikt voor haar verhaal. Mijn vraag is: kun je dat wel doen met een historisch zoveel besproken persoon als Jezus?

 

Het verhaal  begint als Jezus zeven jaar is en met Maria en Jozef uit Egypte vertrekt. Niet alleen Maria en Jozef zijn erbij, ook een heel arsenaal aan familieleden waaronder Kleopas, de broer van Maria die nogal vaak op de voorgrond treedt.

Opmerkelijk is dat de auteur Jezus als kind al wonderen laat doen, terwijl Jezus nog niet weet Wie Hij werkelijk is. Op de eerste pagina zegt Hij iets tegen een pestkop en voelt Hij kracht uit Zich stromen. De jongen valt dood neer en later wekt Hij hem weer tot leven.

Ik vind dat deze legende niets toevoegt aan het verhaal.

 

Het boek  is het resultaat van een nauwkeurige bronnenstudie. Toch heeft de auteur  enkele dingen beslist over het hoofd gezien.

Het Katholieke denkbeeld dat Maria altijd maagd is gebleven, komt sterk naar voren in de passage waarin Maria haar Zoon  vertelt dat ze nooit met een man  naar bed is geweest en dat dat ook nooit zal gebeuren. Het gegeven dat Jacobus de broer is van Jezus, heeft de schrijfster ‘opgelost’ door Jacobus een zoon van Jozef  en zijn eerste vrouw te laten zijn. Dit gaat in tegen de historische werkelijkheid, die beschrijft dat Jezus nog meer broers en zussen heeft gekregen.

Jozef zou de reden niet weten  van de vlucht naar Egypte, terwijl Mattheüs 2 vers 13 duidelijk vertelt dat een engel dat aan Jozelf heeft meegedeeld.

Als Jozef Jezus en andere kinderen het verhaal van Jona vertelt, wordt er  afwisselend de term grote vis en walvis gebruikt, terwijl de Bijbel enkel  spreekt over een grote vis.

 

Ook vermeldt de achterflap dat het boek  lovend is ontvangen door theologen en christelijke leiders waaronder James Dobson.

Dat verbaast me vanwege de genoemde onbijbelse elementen die er  in voorkomen.  Er wordt in dit boek niet uitgegaan van de Bijbel als het Woord van God.

Wat vermeldenswaard is, dat het Joodse leven van die dagen bijzonder goed beschreven is.

 

Gegevens:

 

Uitg. Merweboek Sliedrecht  2009

Blz. 320

ISBN  978 90 5787 132 0

Prijs: € 18,90

 

Gepubliceerd in Bijbelse romans
zaterdag, 09 mei 2009 21:15

Tenney, Tommy – Bij jou ben ik thuis

Inhoud:

Tijdens een economische crisis vertrekt Noami Kauffman Yoder met haar gezin naar Las Vegas, op zoek naar een beter leven. Wanneer kort na elkaar haar man en twee zoons overlijden, blijft ze alleen achter met haar twee schoondochters: Orpah, stripteasedanseres, en Ruth, serveerster in een cocktailbar. Ten einde raad besluit Naomi terug te gaan naar haar geboorteplaats in Pennsylvania. Ruth kan en wil haar schoonmoeder niet missen. Samen beginnen ze in een oude Chevrolet aan de lange, gevaarlijke reis, met te weinig geld om de benzine en hun levensonderhoud te betalen, naar de plaats waar Naomi tientallen jaren geleden haar familie achterliet. Lukt het de twee vrouwen een nieuwe leven op te bouwen? Kunnen ze de weg naar huis vinden, de weg naar hoop, naar liefde en een tweede kans?

Waardering:

Een boeiend eigentijds verhaal. De moderne versie van Ruth uit de bijbel.
Natuurlijk kom je bij zo’n verhaal altijd dingen tegen die niet helemaal gelijk zijn, maar ik vind dat de auteurs er een heel goed verhaal van gemaakt hebben.
Een roman met diepgang, die je aan het denken zet.

Extra:

Tommy Tenney heeft dit boek samen met Mark Andrew Olsen geschreven.

Uitgeverij Mozaïek
421 blz.
Gepubliceerd in Eigentijdse romans
zaterdag, 14 maart 2009 12:22

Lemmons, Thom – Lydia, de vrouw die vrede vond

Inhoud:

Op een hete zomerdag in het jaar 28 komt Lydia in de Romeinse kolonie Filippi aan. Ze is eenzaam en bang. Lydia heeft geen huis en geen werk. Toch zal deze jonge weduwe in het onderhoud van haarzelf en haar twee kinderen moeten voorzien. Zal ze in deze onbekende stad een toekomst weten op te bouwen? Lydia, de eerste vrouw in Europa die door het werk van Paulus tot bekering komt, wordt gekenmerkt door een ontembare wilskracht en een rusteloze ziel. Het eerste helpt haar te overleven. Het tweede zorgt ervoor dat ze God vindt.

Waardering:

Alhoewel niet alles wat in deze roman staat beschreven wordt in de bijbel, zou het best eens zo gegaan kunnen zijn. Wat mij vooral aansprak was de beschrijving van de eerste christenen en de tijd waarin zij leefden. En wat het voor hen in hield om christenen te worden.
Door deze roman te lezen gaan de brieven van de apostelen meer spreken.
Gepubliceerd in Bijbelse romans
donderdag, 05 maart 2009 19:26

Lemmons, Thom - Daniel, de man die de morgen zag

Inhoud:

Voor de Babyloniërs was hij Beltsazar: een vreemdeling en dromenuitlegger. Zijn vrienden kenden hem als Daniël: hun medekrijgsgevangene en leider. God had iets bijzonders met hem voor. Het leven van Daniël is vol dramatische gebeurtenissen. Koningen en koninkrijken komen met elkaar in botsing in hun honger om de wereldmacht. Tegenstanders van de waarzeggers aan het Babylonische hof zijn hun leven niet zeker. Daniël ontdekt steeds weer dat God de Almachtige is. In Daniël, de man die de morgen zag leeft de lezer mee met de vertwijfeling en het sterke geloof van de man die betrokken was bij de strijd om de wereldmacht.

Waardering:

Een boeiende roman over een echt gebeurd bijbels verhaal.
Thom Lemmons blijft ook in dit boek dicht bij de bijbel. Hij maakt het verhaal van Daniël levend.
Door de goede beschrijving van de tijd waarin Daniël leefde en de gewoonten uit die tijd, wordt het verhaal veel duidelijker.
Gepubliceerd in Bijbelse romans
donderdag, 05 maart 2009 19:20

Lemmons, Thom – Jeremia, de man die huilde

Inhoud:

Tijdens zijn kinder- en jeugdjaren hoedde Jeremia de schapen van zijn vader. Hij wist niet dat God hem ertoe zou roepen herder van Zijn volk te worden. Gods roeping drukte als een zware last op de schouders van Jeremia. Hij kon niet zwijgen. Hij gaf Gods woorden van onheil aan het volk door, maar kondigde ook het nieuwe verbond aan. Jarenlang was hij gehoorzaam aan zijn roeping. Ook al luisterde niemand naar hem. In Jeremia, de man die huilde wordt treffend beschreven hoe hij lijdt onder de boodschap die hij moet brengen en hoe groot zijn verdriet is over de ongehoorzaamheid van het volk. In dit alles is Jeremia een voorbeeld van geloof en moed.

Waardering:

In dit boek wordt het leven van Jeremia mooi beschreven. De tijd waarin hij leefde komt tot leven.
Je beseft hoe moeilijk het vaak voor Jeremia geweest is om Gods profetieën uit te dragen en uit te beelden.
Het boek boeit van begin tot eind.
Gepubliceerd in Bijbelse romans
maandag, 02 maart 2009 20:03

Rivers, Francine – De schrijver

Het verhaal van Silas, de reisgenoot van Paulus

Inhoud:

Getrouw aan de feiten zoals die in de Bijbel staan, brengt de schrijfster mannen van lang geleden tot leven en laat zij ze spreken op een bijdetijdse en inspirerende wijze.
In De schrijver ontmoeten we Silas, een van Paulus’ trouwste medewerkers. Hij vergezelde Paulus op diens tweede zendingsreis en deelde in al zijn lotgevallen. Zo zat hij samen met Paulus gevangen in Filippi. Hij heeft veel betekend voor de opbouw van de gemeente te Korinte. Later ging hij naar Rome waar hij de secretaris werd van Petrus.
Francine Rivers heeft een boeiend portret gemaakt van deze man op de achtergrond, die van onschatbare waarde was voor de verbreiding van het Evangelie.

Waardering:

Een mooi boek over een vrij onbekende man in de bijbel. Maar hij verblijft bij de apostelen. Hij werkt o.a. samen met Paulus en Petrus. Je ziet dan ook delen van hun leven hierin terug.
Het geeft een goede indruk van de tijd na Jezus’ hemelvaart, de tijd van de eerste gemeenten en veel vervolging.
Gepubliceerd in Bijbelse romans

Inhoud:

In de kring van discipelen neemt Johannes een bijzondere plaats in. Van hem wordt gezegd dat Jezus hem liefhad. Maar hij wordt ook 'zoon van de donder' genoemd. Deze roman volgt het leven van de apostel Johannes op de voet: van zijn roeping tot de ontberingen van de ballingschap op Patmos. Treffend verwoordt te auteur de verwarring van de discipelen na de kruisiging van Jezus en de verwondering toen Hij na drie dagen opstond uit de doden. Dit boek werpt een nieuw licht op de verbazingwekkende groei van de vroege kerk en haar strijd tegen de Romeinen.

Waardering:

Een prachtig boek over het leven van de discipel (en later apostel) Johannes. Eerst zien we nog een stukje van zijn leven als hij discipel is van Johannes de Doper.
Het boek blijft dichtbij de bijbel, omdat heel veel wonderen en verhalen van de Heere Jezus met de discipelen daarin staan.
Ook na de dood van Jezus wordt er nog veel over Johannes gesproken in de bijbel.
Dit boek vond ik zelf echt een verrijking!
Gepubliceerd in Bijbelse romans
Pagina 2 van 2

Informatie

Beheerders:

Jolanda Bot
Marijke van Deelen

Contact

t: 06 53 20 95 49

e: info@christelijkeboeken.info

Copyright

Op onze recensies geldt copyright. Het is verboden onze recensies te gebruiken, kopiëren of op andere wijze te publiceren zonder vooraf toestemming van ons daarvoor gekregen te hebben.