Recensies, waarderingen, reacties en informatie

Inhoud:


'Koningin in de nacht' van Mesu Andrews vertelt het verhaal van Mesullemet. Zij wordt op achtjarige leeftijd door haar oom Sebna naar het koninklijk paleis gehaald, als speelmaatje voor de vijfjarige Manasse. In het gezin waar ze tot dan toe opgroeide werd Jahwe aanbeden, maar Sebna aanbidt daarentegen de zon, de maan en de sterren. Al gauw doet Mesullemet hetzelfde, en Manasse met haar.

Zeven jaar later, wanneer koning Hizkia overlijdt, wordt Manasse koning en Mesullemet zijn echtgenote. De afgoderij van Manasse neemt steeds heftiger vormen aan en breekt het hart van zijn moeder. Haar woorden lijken niet tot haar zoon door te dringen… maar misschien wel tot zijn vrouw. Voor Mesullemet is dit het begin van een zoektocht naar de Jahwe die zij nooit echt gekend heeft, maar die de enige hoop vormt tijdens de donkerste dagen van Juda.

Waardering:


Het boek begint in de jaren dat Hizkia nog leeft en zijn zoon Manasse opgroeit. Algauw blijkt dat Manasse langzaam is met praten en niet zoals een ander op mensen reageert. Hij lijkt een soort autisme te hebben. Daarom halen ze een schoolkameraadje voor hem die gewend is aan zulk gedrag van haar vader, Mesullemet (Sulle). Die leert hem welke emoties er zijn en hoe hij die kan herkennen. Maar ze leert hem ook over andere goden en toverkunst. Zij heeft dat zelf weer van de tovernares van haar oom Senna geleerd.

Als Hizkia sterft is Manasse nog maar acht jaar oud. Hij denkt dat God hem straft door Hizkia te doden. Daarom is hij boos op God en plaatst hij afgodsbeelden in de tempel. Hij aanbidt allerlei goden en achtervolgt de jahwisten. Zelfs zijn opa Jesaja wordt gedood.

Ondertussen moet Manasse elke keer beslissen met welke wereldmacht hij zich verbindt. Babel laat ze veel belasting betalen. Zoveel dat het land bijna failliet gaat. Maar een opstand is gevaarlijk.

In deze Bijbelse roman heeft de schrijfster wel erg veel vrijheden genomen. Jesaja die in een boom wordt gedood en Manasse die autistisch is zijn een paar van die vrijheden. Dat is jammer. In de bijbel staat heel weinig geschreven over koning Manasse, toch is dit een aardig dikke roman over hem. De schrijfster had beter een roman kunnen schrijven die in die tijd speelde, zonder zoveel details over Bijbelse personen te verzinnen.

Gegevens:


Uitgeverij KokBoekencentrum
ISBN 9789029731959
Aantal blz 416
Prijs: € 22,99
Prijs e-book: € 9,99

Extra:


Lees het leesfragment
Gepubliceerd in Bijbelse romans
Getagged onder

Inhoud:


De Bijbels-historische roman ‘Dochter van Rome’ van Tessa Afshar neemt je mee naar de vroege kerk in Rome, waar christenen samen moesten strijden om verraad te kunnen veranderen in liefde en verlossing.

Rome, de eerste eeuw na Christus. Wanneer de dochter van een prominente Romeinse generaal en een onterfde Joodse immigrant elkaar ontmoeten, hebben ze nog geen idee dat ze een van de meest invloedrijke koppels van de vroege kerk zullen gaan vormen. De liefde tussen Priscilla en Aquila bloeit op, en samen bouwen ze aan een gemeenschap van gelovigen.

Maar moord en verraad blijven hen achtervolgen. Wanneer ze uit hun huis worden gejaagd door een wispelturige keizer, schakelen ze de hulp in van de ongewone rabbi Paulus. Zullen ze er samen in slagen om verlossing te brengen in het heetst van de strijd?

Tessa Afshar laat de begintijd van het christendom tot leven komen in deze wervelende roman vol romantiek en intrige.

Waardering:


Deze Bijbelse roman gaat over Priscilla en Aquilla. Er komen veel Bijbelse figuren in voor, waaronder  Rufus, Crispus en Paulus.
Verteerd door haar zonden zoekt Priscilla vergeving. Maar ze denkt dat die niet voor haar te krijgen is. Met veel liefde bezoekt ze de weduwen van de Joodse gemeente zie ze wekelijks bezoekt. Ze drinkt zelfs een week geen wijn om die weg te kunnen geven.
Als ze over Yeshua hoort is ze meteen geïnteresseerd. Ze belijdt haar zonden en krijgt vergeving. Maar kan Aquilla haar ook vergeven?

Later komen er problemen. De Joden worden verbannen uit Rome. Aquilla en Priscilla verhuizen naar Korinthe en moeten al hun vrienden achterlaten. Maar in Korinthe komt Paulus bij hen en verdiept hun geloof zich. Ze geven opnieuw onderwijs aan nieuwe gelovigen.

Dit boek geeft een goede indruk van de tijd waarin Priscilla en Aquilla leefden. Er zijn veel personages, maar het is wel overzichtelijk. Het boek heeft een duidelijke christelijke boodschap.
Achterin is een verantwoording opgenomen, waarin de schrijfster uitlegt wat verzonnen is en wat op waarheid berust en waarom ze van bepaalde dingen is uitgegaan.


Gegevens:


Uitgeverij KokBoekencentrum
ISBN 9789029730068
Aantal blz: 400
Prijs: € 22,99
Prijs e-book: € 9,99

Extra:


Lees een leesfragment
Gepubliceerd in Bijbelse romans

Inhoud:

Juda, zevende eeuw voor Christus.

Asaja is nog jong als hij zijn vader opvolgt als koning van Juda. Maar zodra hij zelfstandig de regering overneemt van zijn moeder Jecholia trekt hij zijn eigen plan. Dat levert hem felle vijandschap op, maar ook vriendschap en vrede. Hij is ervan overtuigd: het dienen van Jahweh is de verstandigste keuze die hij ooit kon maken. Maar is het volk van Juda het daarin met hem eens?
Galal wordt opgeleid als timmerman en komt terecht in Jeruzalem. Wanneer hij na lange tijd zijn broer Pekach weer ontmoet, blijkt dat dat de keuzes die Galal in zijn leven maakte, grote gevaren met zich meebrengen …

Ariël denkt maar aan één ding: de beste soldaat van Juda zijn en zich opwerken tot aanvoerder van een legereenheid. Hij ziet over het hoofd dat hij steeds harder wordt en nietsontziend zijn weg gaat. Of is zijn houding slechts een schild om zich te wapenen tegen het gekwetste hart dat hij meedraagt? Kunnen de donkere ogen van Mayan zijn hart ontmantelen en hem weer méns maken?

Waardering:


Asaja is nog maar 8 jaar oud als hij koning wordt over Juda. Zijn moeder Jecholia zal regentes zijn totdat hij volwassen is.
Samen met zijn vriend Ahisar, zoon van de schrijver Safat, speelt en studeert hij in het paleis.
Zijn moeder vereert de godin Asjera. Maar Jahweh wordt ook vereerd. In de tempel wordt voor Jahweh en Asjera geofferd.
Als Asaja koning wordt moet hij beslissen of hij zo door wil gaan of alleen Jahweh vereren wil, zoals Hij dat bevolen heeft. Hij doet het laatste en keert zich daardoor tegen zijn moeder en de Asjera-priesters. Maar die zinnen op wraak een het blijft gevaarlijk in het kleine koninkrijk.
Onder de leiding van Jahweh verzet Asaja zich ook tegen de overheersing door de Assiriers.

In dit boek lopen verschillende verhaallijnen door elkaar heen. Zo lezen we ook over Galal en later over zijn broer Pekach. Maar ook over Talmai, een Ajserapriester.
En ook de loopbaan van Arië in het leger wordt gevolgd.
Al die personen zorgen ervoor dat het in het begin wat overweldigend is.

Achterin staat dat Asaja gebaseerd is op het bijbelse personage koning Josia. Ik begrijp niet waarom de schrijver niet gewoon de echte namen van de personen heeft gebruikt.
Op de achterkant wordt dit een literaire roman genoemd. Helaas is de schrijfstijl daar niet goed genoeg voor. Het boek leest wel makkelijk weg en geeft een goede indruk van de gebruiken en gewoonten in die tijd. En van de onderdrukking door de Assiriers en verering van Asjera.

Gegevens:

Uitgeverij De Banier
ISBN 9789087181178
Aantal blz: 416
Prijs: € 18,95
Prijs E-book: € 13,99
Gepubliceerd in Bijbelse romans
Getagged onder

Inhoud:

 
Hanna is kinderloos. Haar man heeft zonen nodig om zijn priesterlijke ambt als Leviet voor de Heer te vervullen. Daarom trouwt hij na negen jaar opnieuw, met Peninna. Peninna schenkt het leven aan het ene kind na het andere. Hanna worstelt met de aanwezigheid van Peninna in het huis. Is haar kinderloosheid een straf van de Heere? Zal Hannah vrede krijgen met zichzelf, met Peninna en met God? Zal ze genade vinden in de ogen van God en een kind uit Zijn hand ontvangen?
 

Waardering:

 
In deze roman wordt het verhaal over Hanna verteld. Omdat er niet heel veel over haar in de bijbel staat, is er veel bij gefantaseerd. Zo wordt er over de jeugd van Hanna verteld en over haar gewelddadige en dominante vader. Door een traumatische gebeurtenis roept ze dingen tegen haar vader die ze niet had moeten roepen. In dit boek wordt er van uitgegaan dat ze door die zonde en de ruzies met Peninna geen kinderen krijgt. 
Pas als ze huilend voor Eli haar zonden aan God belijdt, belooft Eli haar namens God dat ze krijgt waar ze om vraagt. In de bijbel lees je nergens over deze link. Er staat ook niet duidelijk dat Hanna de tent van samenkomst niet in mocht van Eli. 
Het boek gaat vooral over de slechte verhouding tussen Hanna en Peninna. Dt komt wellicht omdat er niet zo veel in de bijbel is te lezen over het leven van Hanna. 
Het verhaal is best boeiend, alhoewel het wel veel over de ruzies van Hanna en Peninna gaat. Daarnaast is het wel heel veel fantasie en kloppen sommige dingen ook niet met de bijbel. Dat is jammer!
 

Gegevens:

 
Uitgeverij Barnabas
ISBN: 9789085202981
Aantal blz: 256
Prijs: € 19,95
Gepubliceerd in Bijbelse romans

Inhoud:

 
‘Engelenbrood’ van Tessa Afshar is een Bijbels-historische roman die het levensverhaal vertelt van de eerste Europese bekeerlingen van de apostel Paulus: Lydia, een purperverkoopster uit Philippi.
 
Als meisje houdt Lydia van drie dingen: haar vader, hun huis en het kleuren van stoffen. Maar een groot verraad berooft haar van dit alles, en ze moet vluchten om elders een nieuw leven te beginnen. Met behulp van haar vaders geheime recept weet ze zich op te werken tot een van de belangrijkste kooplieden van Philippi. Angst is echter een goede bekende van Lydia en belemmert haar bij alles wat ze doet. Wanneer Lydia Paulus ontmoet, helpt zijn boodschap van hoop haar om te leren voor zichzelf op te komen. Maar Lydia’s verleden haalt haar in en stelt haar voor de keuze: toegeven aan de voor haar zo bekende angst of vertrouwen op God?
 

Waardering:

 
In dit boek wordt een verzonnen levensverhaal van Lydia vertelt. Lydia groeit met haar vader op in Thyatira. Ze is getuige geweest van de pijnlijke dood van haar moeder en heeft daardoor veel angst. Ze is bang om dingen verkeerd te doen. Haar vader leert haar alle kneepjes van het purperverven. Hij is een waar kunstenaar en staat beroemd om de prachtige kleuren die hij maakt. Hij is alleen niet zo zakelijk aangelegd, dus leven ze vrij arm.
Dan wordt raakt haar vader verwond door een ongeluk en wordt hij thuis gebracht door een knappe jongeman. Die komt daarna iedere dag en lijkt veel belangstelling te hebben voor Lydia. Maar hij vindt het maar niets dat ze werkt. Hij stelt voor om zijn moeder te laten helpen met de zaak. En daarmee beginnen de problemen.
 
Uiteindelijk reist Tessa samen met haar nieuwe joodse vriendin Rebecca naar Philippi. Daar is er meer kans voor alleenstaande vrouwen om een bedrijf te hebben. Daar aangekomen gaat ze naar een oude vriend van haar vader. 
Ze begint in een kleine ruimte een purperververij en groet door de jaren uit tot een gerenommeerd bedrijf. 
 
Als ze op een sabbat bij de rivier de joodse God aanbidden komen er wat mannen aan. Ze vragen of ze mee mogen doen en vertellen hen over Jezus. Lydia gelooft meteen in Hem en ze voelt zich veranderen. Ze nodigt Paulus en de zijnen uit om bij haar te verblijven.
Dit gedeelte staat ook in de bijbel, maar Tessa voegt er nog wat extra fantasie aan toe: liefde. 
 
De titel “Engelenbrood” komt van het manna dat de joden in de woestijn kregen. Ze moesten er op vertrouwen dat er elke dag weer genoeg van was en mochten niet voor 2 dagen tegelijk nemen. Het werd vaak engelenbrood genoemd en voor Lydia is dit woord een herinnering dat ze op God moet vertrouwen.
 
Deze roman is grotendeels gebaseerd op fantasie, maar laat wel heel goed zien hoe het leven in die tijd in Thyatira en Philippi was. Hoe de Romeinse wetten waren en hoe lastig het was voor burgers die niet Romeins waren. 
Het is een boeiende roman, waarin God en geloof in Hem een mooie en duidelijke plaats in neemt.
 

Gegevens:

 
Uitgeverij Kok
ISBN 9789029727105
Aantal blz: 352
Prijs: 21,99
 

Extra:

 
Gepubliceerd in Bijbelse romans

Inhoud:

 
De waarheid kan haar kinderen kapot maken. Hoe ver gaat zij om ze te beschermen?
 
Israël, rond het jaar 64. Als de Romeinse bezetter Kafarnaüm onder de voet dreigt te lopen, vlucht Chana met haar gezin. Alles wat vertrouwd is laat ze achter.
 
Tijdens de reis verliest ze haar man uit het oog. Ze doet er alles aan om haar kinderen bij zich te houden, maar dan wil haar zoon zich aansluiten bij de mannen die strijden voor een vrij Israël. Wanhopig reist ze met hem mee en begeeft zich onder mensen die beter niet kunnen weten dat ze een volgeling van Jezus is.
 
Dan ontmoet ze, ver van huis, een oude bekende uit Kafarnaüm. Hij weet meer over de geheimzinnige dood van haar vader.
 
 
Chana is een vervolg op het veelgeprezen Machla, maar uitstekend als zelfstandige roman te lezen.
 

Waardering:

 
Het is erg onrustig in Israël. Opstandelingen strijden tegen de Romeinen, maar de machtige Romeinen komen altijd terug. Na een vreselijke aanval van de Arameers loopt Kafarnaum gevaar. Chana en haar man, zoon en dochter vertrekken daarom naar het woud. Haar moeder en broer gaan ook mee. 
Maar onderweg raken ze Alon, Chana’s man, kwijt. Ze wachten nog lang op hem maar moeten dan een andere plaats zoeken om te verblijven. Ze komen via zoon Davied terecht in de spelonken bij Arbel. Daar wonen veel strijders met hun gezinnen. Davied sluit zich bij hen aan.
Daar eindigt de reis niet. Chana komt met haar dochter bij een gezin terecht dat ook volgeling van de Weg is. Ze komt daar tot rust en haar dochter begint daar te herstellen van de gruwelijke dingen die ze heeft gezien. Daar komt ook Jehoeda bij hen. Hij komt ook voor in het eerdere boek Machla, dat over de zus van Chana gaat.
 
Doordat er veel gereisd wordt, komen er veel mensen in het boek voor.en alhoewel de hoofdpersoon Chana goed uitgediept wordt is de hoeveelheid personen wat overweldigend. 
Zoals ook in het eerdere boek zijn er veel details opgenomen over het leven in die tijd. Joodse gebruiken en feesten worden goed uitgelegd. Ook de problemen en onwetendheden van de eerste christenen komen goed naar voren. Heel knap om dit allemaal zo te beschrijven!
 
Alhoewel dit boek een vervolg is op Machla kan het heel goed los gelezen worden.
 

Gegevens:

 
Uitgeverij Mozaïek
ISBN 9789023950813
Aantal blz: 352
Prijs:  19,95
 
Gepubliceerd in Bijbelse romans

Inhoud:

 

Kapernaüm, Israël, rond het jaar 30. Machla werkt hard in de leerlooierij van haar vader. Veel liever zou ze haar handen gebruiken om mooie patronen te weven, maar wie luistert er naar haar wensen? Haar vader in elk geval niet, hij kijkt nauwelijks naar haar om.

Machla’s hoofd zit vol vragen – waar is haar moeder? Waarom praat haar vader niet over haar? Langzaam dringt het bittere besef tot haar door – ze is aan haar lot overgelaten.

Dan regelt haar vader een huwelijk voor Machla. Ze zou dankbaar moeten zijn, maar ze voelt zich doodongelukkig.

Als ze een kind verwacht, wordt haar verlangen naar haar moeder nog groter. Machla besluit op zoek te gaan naar iemand die haar het ontbrekende verhaal kan vertellen. Dan trekt een vreemdeling de stad binnen, met een intrigerende boodschap. Een nieuwe tijd breekt aan! Maar is er ook een toekomst voor Machla?

 

Waardering:

 

Deze roman speelt zich af in de tijd dat de Heere Jezus op aarde was. Machla is de enige die nog thuis woont, bij haar vader. Haar moeder is verdwenen toen ze nog jong was en haar vader wil niet over haar praten. Maar Machla vraagt zich nog steeds af wat haar moeder gedaan heeft en waar ze is. Haar vader behandelt haar als een slaaf.

Als ze bij de rijkere Devorah komt, ziet ze dat er ook liefhebbende ouders bestaan. Dat maakt dat ze nog meer naar haar moeder verlangt.

Eindelijk lukt het haar vader om een echtgenoot voor haar te vinden die bij hen komt wonen. Meestal trekt de vrouw bij de schoonfamilie in, maar omdat zij de laatste dochter is wil haar vader dat zijn schoonzoon bij hen komt wonen. Het huwelijk is niet uit liefde en er is ook weinig liefde.

Soms lees je verhalen over de ‘nieuweling’, dat is Jezus. Toch komt Hij niet veel voor in dit verhaal.

Het einde van Machla’s vader is een beetje voorspelbaar. 

Het is een aangrijpend boek, dat je een goede inkijk geeft van het leven van een vrouw in die tijd. Ook het optreden van de Romeinse soldaten en Samaritaanse huurlingen laat je voelen hoe gevaarlijk het in die tijd in Israel was. En laten je beter begrijpen waarom het volk een Verlosser verlangt. 

De vraag naar Machla’s moeder is een rode draad in het boek. Dat blijft je vast houden.

De worsteling met de boodschap en dood van Jezus zijn realistisch beschreven. 

Als het boek eindigt zijn niet alle vragen beantwoord, maar er ligt een belofte van een hoopvolle toekomst in.

In het boek worden de Hebreeuwse woorden, namen en plaatsen anders geschreven dan in de bijbel. Dat vond ik wat verwarrend. Wel is achterin een woordenlijst opgenomen.

 

Gegevens:

 

Uitgeverij Mozaïek

ISBN 9789023996774

Aantal blz: 352

Prijs: € 18,90 of ebook: € 9,99

Gepubliceerd in Bijbelse romans
Getagged onder

Inhoud:

Aan zijn voeten van Tessa Afshar vertelt over de geschiedenis van Ruth en Boaz: het liefdesverhaal dat de toekomst van het volk Israël bepaalde. 
Straatarm en rouwend om haar man komt Ruth aan in Israël. Haar enige hoop is dat ze genoeg voedsel kan verzamelen om haar schoonmoeder Naomi en zichzelf te behoeden voor de hongerdood. Maar God heeft een groter plan met haar leven. 
Tussen alle mensen die haar behandelen als uitschot is er één man die haar nood ziet en hulp biedt. Deze Boaz kan zijn ogen niet van Ruth afhouden. Hij houdt zichzelf voor dat hij alleen maar zo vriendelijk is vanwege zijn familieband met Naomi, maar diep vanbinnen weet hij wel beter.

Waardering:

Het verhaal van Ruth begint in het land waar ze geboren is: Moab. Daar woont Naomi met haar twee zonen. Ze is met haar man en zonen uit Israel naar Moab gegaan waren omdat er honger heerste in Israel. Inmiddels is haar man overleden en haar zonen trouwen met Ruth en Orpa.
Voordat ze kinderen krijgen overlijden Mahlon en Giljon en zijn ook Orpa en Ruth weduwe. 
Als Naomi hoort dat Israel weer bloeit besluit ze terug te gaan. Orpa en Ruth gaan mee, maar Orpa gaat op aandringen van Naomi terug. Ruth heeft echter weinig om naar terug te gaan en ze is van de God van Israel gaan houden. “Uw God is mijn God en uw land is mijn land” zegt ze dan ook tegen Naomi. 
In een eerder gedeelte lees je al over de afschuwelijke mensenoffers die de Moabieten brengen. Ruth vindt de God van Naomi veel rechtvaardiger en “aardiger”. Thuis heeft ze het slecht, ze wordt genegeerd en geplaagd. Logisch dus dat ze liever bij de warme Naomi blijft.
In Israel hebben Naomi en Ruth het eerst zwaar. Ze hebben geen eten en Ruth gaat aren lezen op de akker van Boaz. Boaz is anders dan de meeste landeigenaars en Israëlieten en is haar goed gezind. Hij beschermt haar en laat haar meedoen met zijn werknemers.
Ruth wordt getekend als een lieve zachtmoedige vrouw. In de bijbel lezen we niet veel over haar karakter, maar in dit boek wordt wel meer uitgeweid. Uiteraard is dat grotendeels fantasie, maar het geeft een goed beeld van de omstandigheden in die tijd en in Ruths leven.
Ook wordt er wat meer verteld over het feit dat Boaz haar losser is en dat er een ander familielid is dat daar eerder recht op heeft. 
Een mooi, indrukwekkend en boeiend boek! Ook al is de geschiedenis van Ruth erg bekend, toch voegt dit boek wat toe en dat is knap.

Gegevens:

Uitgeverij Voorhoeve
ISBN 9789029724555
Aantal blz: 335
Prijs: € 19,99
Gepubliceerd in Bijbelse romans
Getagged onder
Dit boek is het eerste deel over Sarah. Deel 2 is "Schrijfster in Jeruzalem".

Inhoud:

Sarah is een slimme meid; ze kan goed rekenen, lezen en schrijven, maar in de tijd van het Perzische Rijk heeft ze als vrouw weinig aan deze kwaliteiten. Dankzij haar neef Nehemia krijgt ze een baan aangeboden als secretaris van koningin Damaspia. Maar het succes dat ze in deze functie vergaart, wordt haar noodlottig. Ze verliest haar baan en moet trouwen met de neef van de koningin. Een man die deze verbintenis puur aangaat uit verplichting... althans dat denkt Sarah.

Waardering:

In een tijd dat het heel ongebruikelijk is dat vrouwen schrijfster zijn, wordt Sarah door toedoen van haar neef Nehemia schrijfster van koningin Damaspia. Sarah is een jodin en haar moeder is op jonge leeftijd overleden. Ze probeert de goedkeuring van haar vader te krijgen door te gaan schrijven.
In de hoge kringen van het paleis moet ze uiterst voorzichtig zijn. Ze is erg loyaal aan de koningin. Maar wat voert de moeder van de koningin uit?
Dit boek is spannend en boeiend. Er komt ook nog wat romantiek in voor.
De geschiedenis is goed bestudeerd door de schrijfster en goed beschreven.

Gegevens:

Uitgeverij Voorhoeve
ISBN 9789029720014
Aantal blz: 384
Prijs: € 19,99
Gepubliceerd in Bijbelse romans
Getagged onder
Dit boek is een vervolg op "Schrijfster aan het Perzische hof".

Inhoud:

Sarah is getrouwd met Darius. Ze heeft alles wat haar hartje begeert, maar haar man lijkt soms onbereikbaar. Darius betwijfelt of het wel een goede beslissing was om een Joodse tot vrouw te nemen. Zeker wanneer zij samen met haar neef Nehemia er voor pleit om de muren van Jeruzalem te gaan herbouwen. Als Darius wordt aangesteld als opzichter reist hij met Sarah naar Israël. Zal de weg, die vol gevaren en verrassende herinneringen is, hem helpen om de hand van God in zijn leven te zien?

Waardering:

In dit vervolg gaat Sarah met Darius en haar neef Nehemia mee naar Jeruzalem. Darius moet als krijgsheer mee, ter bescherming en om een complot tegen de koning te ontmaskeren. Nehemia gaat naar Jeruzalem om de muren te herstellen, want alleen daardoor zijn de joden veilig voor aanvallen van buitenaf. Hij vraagt Sara mee als schrijfster.
Sarah houdt haar geheim voor haar en gaat mee op reis. Tijdens de reis gebeurt er iets waardoor ze Darius van zich afstoot.
Darius moet in dit boek zijn verleden onder ogen zien en verwerken.
Afshar tekent de situatie in Perzië en Jeruzalem heel goed. Over de sfeer aan het Perzische hof hebben we eerder kunnen lezen in het boek hiervoor. De sfeer in Jeruzalem is nieuw. Alhoewel er een groot verlangen is onder de joden naar Jeruzalem, zijn de inwoners van Jeruzalem ontmoedigt. Ze worden aangevallen door hun buren en op allerlei manieren tegengewerkt. Nehemia moet ze telkens bemoedigen om door te gaan.
Door dit boek te lezen begrijp je beter hoe de situatie in die tijd was. Dat is een verrijking.
Het boek is erg boeiend door het moeilijke huwelijksleven van Sarah en Darius en door de nodige complotten.

Gegevens:

Uitgeverij Voorhoeve
ISBN 9789029722599
Aantal blz: 364
Prijs: € 19,95

Extra:

Lees het eerste hoofdstuk
Gepubliceerd in Bijbelse romans
Getagged onder
Pagina 1 van 2

Informatie

Beheerders:

Jolanda Bot
Marijke van Deelen

Contact

t: 06 53 20 95 49

e: info@christelijkeboeken.info

Copyright

Op onze recensies geldt copyright. Het is verboden onze recensies te gebruiken, kopiëren of op andere wijze te publiceren zonder vooraf toestemming van ons daarvoor gekregen te hebben.