Recensies, waarderingen, reacties en informatie

Inhoud:


Mijn land, mijn bloed van Eline Rosenhart speelt zich af in Tel Aviv, 2015. Spanningen rondom de al-Aqsa-moskee in Jeruzalem leiden tot een nieuwe golf van geweld. De diepgewortelde idealen van drie jonge mensen worden op de proef gesteld.

De Palestijnse Wael werkt illegaal in de bouw in Tel Aviv. Hij verlangt naar een toekomst met zijn verloofde, met wie hij pas mag trouwen als zijn huis in Bethlehem is afgebouwd. De Israëlische Yahav keert na een verbroken relatie terug naar haar ouderlijk huis in een buitenwijk van Tel Aviv. Onverschrokken grijpt ze iedere gelegenheid aan om te strijden voor haar linkse idealen. De Nederlandse vrijwilligster Nienke ontdekt de sociale verdeeldheid binnen de Israëlische maatschappij in het dagelijks leven en in haar relatie met Yahavs tweelingbroer.

Na enkele dramatische gebeurtenissen moeten Wael, Yahav en Nienke ingrijpende beslissingen nemen die hun toekomst compleet zal veranderen.

Waardering:


In deze roman komen verschillende personen voor, die allemaal in Israël wonen of zijn.
De Nederlandse Nienke doet vrijwilligerswerk in een bejaardentehuis in Israël. Ze had zich in Nederland al aangesloten bij een messiaanse joodse gemeente.
Yahav is een Israëlische jonge vrouw die door iets dat in haar diensttijd is gebeurd een fervent voorvechter van vrede is. Zij voert daar ook actie voor.
Wael is een Palestijn die illegaal in de bouw werkt. Hij is heel anders dan zijn vriend, maar ze zijn als broers. Ook hij heeft iets traumatisch meegemaakt.
Dan komen er nog wat personen zijdelings langs (een Rooms-katholieke, een Druus en een Amerikaanse jood).  
De schrijfster neemt geen politiek standpunt in, maar laat alle kanten van de moeilijke politieke situatie in Israël zien. Het is bepaald geen feelgoodroman, maar wel een heel boeiend en interessant boek. Het brengt de situatie in Israël tot leven.
Iedereen zou dit boek moeten lezen om de situatie in Israël beter te begrijpen!

Voorin is zijn een aantal kaarten van Israël en de bezette gebieden afgebeeld. Achterin is een verklarende woordenlijst opgenomen.

Gegevens:


Uitgeverij KokBoekencentrum
ISBN 9789029732338
Aantal blz 352
Prijs: € 21,99
Prijs e-book: € 11,99
Gepubliceerd in Eigentijdse romans
Getagged onder

Derde deel in de serie "Uit Egypte", hiervoor kwamen Verbonden met de sterren en In de schaduw van de storm

Inhoud:


Kan wraak plaatsmaken voor vergeving, als een vrouw gevangengenomen wordt door de vijand die ze tracht te vernietigen?

Zonder moeder en samen opgegroeid met haar broers, is de Kanaänitische Alanah niet onbekend met strijd. Als haar vader en broers worden gedood in een gevecht met de Hebreeërs, vermomt ze zichzelf en sluipt ze het slagveld op om haar familie te wreken. Het enige waar ze nooit op gerekend heeft, is dat ze het gevecht zou overleven.

Tobiah, een Hebreeuws krijger, die de meeste tijd op het slagveld heeft doorgebracht, is geschokt als hij een bewusteloze vrouw onder de slachtoffers vindt. Hij voelt zich gedwongen om haar naar een genezer in het Hebreeuwse kamp te brengen, maar is niet voorbereid op de gevolgen van wat hij bedoelde als een daad van barmhartigheid.

Om te kunnen overleven, moet Alanah zich verenigen met haar vijand. Maar een verschrikkelijke gebeurtenis brengt haar in een nog groter gevaar...

Waardering:

In dit derde en laatste deel van de serie over het volk Israël in de woestijn nadert het volk hun bestemming. De 40 jaar rondzwerven in de woestijn zijn bijna voorbij. De eerste generatie is bijna helemaal omgekomen. En de nieuwe generatie kent niet anders dan manna als voedsel.

Als ze na verslagen te zijn opnieuw in gevecht gaan met Kanaänieten ontdekt Tobiah een gewonde vrouw op het slagveld. Het is Alanah. Nadat haar broers en vader gedood zijn in de eerste veldslag heeft ze besloten om ze te gaan wreken. Ze gaat met haar boog de strijd in, verkleed als man. Maar ze worden verpletterend verslagen door de Hebreeërs.  
Tobiah kan Alanah alleen beschermen door met haar te trouwen. Ze mag daarna dertig dagen nadenken of ze dat wel wil en daarna vertrekken. Maar hoewel Alanah een afkeer heeft van de vijand krijgt ze toch gevoelens voor hem en Tobiah voor haar. Toch staan er nog heel veel obstakels in de weg en dat worden er alleen maar meer.

Het verhaal neemt een bizarre wending en Alanah ontmoet haar zus, die een belangrijke plaats in de geschiedenis van Israël in zal gaan nemen.

Mooi om te lezen is hoe de God van Israël verschilt van de goden die de omliggen landen vereren.  Ook wordt goed beschreven waarom God opdracht gaf om alle inwoners van Kanaän te doden. Ze hebben heel lang (400 jaar) de tijd gekregen om zich te bekeren van hun walgelijke praktijken zoals mensenoffers.

Achterin staat een verantwoording van wat fantasie is en wat in de bijbel staat. Ook staan er goede gespreksvragen achterin.

Gegevens:

Uitgeverij Het Zoeklicht
ISBN 9789064512810
Aantal blz: 340
Prijs: € 22,95

Gepubliceerd in Bijbelse romans
Serie Uit Egypte - deel 2. Deel 1 is Verbonden met de sterren
 

Inhoud:

 
In de duisternis van de storm kan alleen de waarheid haar pad verlichten.
 
Nadat ze met de andere Hebreeërs is ontsnapt uit Egypte verblijft Shira nu in vrijheid aan de voet van de berg Sinaï. Als het volk rebelleert door een gouden afgod te aanbidden, krijgt Shira door de chaos die daardoor ontstaat, een onverwachte kans om een vroedvrouw te assisteren. Deze ervaring wakkert een nieuw verlangen in haar aan. Ze weerstaat haar moeders wens om de weeftraditie in haar familie voort te zetten en volgt haar hartsverlangen om het vak van vroedvrouw te leren.
 
Wanneer een bevalling afschuwelijk misgaat, bevindt Shira zich in een onmogelijke situatie en gevangen door een man die haar verraden heeft. Als de twist tussen de Hebreeuwse vrouwen en de vreemdelingen die met hen meetrekken oplaait en gevaarlijk wordt, wordt Shira geconfronteerd met een diep weggestopte pijn uit haar verleden. Kan ze alles loslaten en zich richten op wie ze werkelijk is en haar toekomst hoopvol tegemoet zien?
 

Waardering:

 
Dit deel gaat over het eerste jaar van het volk Israel na de uittocht uit Egypte. Ze verblijven onderaan een grote berg. 
Over dit jaar staat niet veel in de bijbel. Onder leiding van Mozes ontstaat de structuur van een volk. De tenten worden anders neergezet. 
Het verhaal begint als Aaron een gouden kalf heeft gemaakt en de mensen het vereren en feest vieren. Mozes ontbrandt in woede als hij de berg afkomt en gooit de stenen tafelen kapot. Hij geeft bevel aan de Levieten om een ieder die deelneemt aan het feest te doden. 
Shira is ondertussen op weg met vroedvrouw Reva mee om te helpen bij een bevalling. Reva merkt meteen dat ze er aanleg voor heeft en wil haar gaan opleiden. Shira doet dat veel liever dan weven voor haar moeder. Uiteindelijk mag het, nadat haar schoonzus Kiya een goed woordje voor haar heeft gedaan bij haar moeder en broer.
Maar een bevalling gaat niet altijd goed. En samenwerken met de andere leerlinge Dvorah ook niet. Vanaf het begin lijkt Dvorah een wrok tegen Shira te hebben en ze weet niet waarom.
 
Dan is er nog de knappe man Ayal. Shira weet dat ze door de verkrachting van een Egyptenaar (in deel 1) niet vruchtbaar meer is. Ze is geen man waard en verwacht nooit te trouwen. Maar ze voelt zich wel aangetrokken tot Ayal. Maar al snel gaat ze zich afvragen of hij wel te vertrouwen is. Zeker na het gebeuren met zijn vrouw.
 
Shira trekt zicht terug. Ze helpt haar moeder weer met weven en het kleuren van stoffen voor de bouw van de tabernakel.
 
In dit boek komt duidelijk naar voren dat iedereen vergeving nodig heeft en de een niet beter is als de ander. God is heilig en Hij wil onvoorwaardelijk gediend worden. Hij haat afgoden en staat de verering niet toe.
Zoals het volk moet leren op Jahweh te vertrouwen en achter hem aan te gaan moet ook Shira dat.
 
Achterin het boek staat een goede verantwoording over welke feiten uit de bijbel komen en welke feiten verzonnen zijn. Ook zijn er gespreksvragen toegevoegd.
 
Een meeslepende en mooie roman over het volk Israel in de woestijn. Knap om zo de sfeer van die tijd te vangen.
 

Gegevens:

 
Uitgeverij Het Zoeklicht
ISBN 9789064512551
Aantal blz: 344
Prijs: € 12,50
 
Gepubliceerd in Bijbelse romans
Getagged onder

‘Ezra, leid Mijn volk’ is het tweede deel in de serie ‘De wederopbouw van Jeruzalem’ over de profeten Zacharia, Ezra en Nehemia.

Inhoud:

In de bijbels-historische roman ‘Ezra, leid Mijn volk’ brengt bestsellerauteur Lynn Austin de geloofsstrijd uit het Oude Testament weer tot leven.

Van de een op andere dag zijn de Joodse ballingen hun leven niet meer zeker. Een decreet van de koning gebiedt de Babyloniërs om op de dertiende dag van Adar alle Joodse mannen, vrouwen en kinderen om te brengen. Ezra, een Joodse geleerde, wordt plotseling voor de taak gesteld om zijn wanhopige volk te leiden als het zich afvraagt wat de reden is voor deze ramp. Waar is hun God? Ezra overleeft de strijd, maar veel van zijn volksgenoten niet. Bedroefd vraagt hij God of Hij de weg vrij wil maken voor de ballingen om eens en voor altijd terug te keren naar Jeruzalem. Als zijn gebeden worden verhoord, en de laatste ballingen terugkeren om de aanbiddingsdienst in de tempel in ere te herstellen, ontdekt Ezra dat het ook in Jeruzalem nooit makkelijk is om Gods wet na te leven. Na al de jaren van ellende keren steeds meer Joden God nu de rug toe. Algauw ontspint zich een nieuwe strijd: de strijd voor Gods verbond en degenen die Hem trouw zijn.

Waardering:

De geschiedenis van het Joodse volk in ballingschap komt tot leven in dit boek. Het grootste deel van het joodse volk is na de eerste terug keer met Zacharia nog in ballingschap in Babylon.
Ezra wordt neergezet als een briljant schriftgeleerde. Hij woont in bij zijn broer en diens vrouw.
Als de dreiging van de 13e Adar aanbreekt wordt hij de leider van het joodse volk in de stad. Er is een bevel uitgevaardigd door de koning dat alle joden op die dag gedood mogen worden en hun bezittingen gestolen. Gelukkig komt er redding door koningin Esther; er wordt een nieuw bevel uitgevaardigd waarin staat dat de joden zich mogen verdedigen.
In de bijbel wordt niet gesproken over slachtoffers van die strijd, maar in het boek komen wel joden om.
Over de persoonlijke leefomstandigheden van Ezra staat ook niet veel in de bijbel. Maar in dit boek trouwt hij en krijgt hij kinderen.
Na de 13de Adar groeit het verlangen bij Ezra om terug te gaan naar Israel. Hij ziet dat de joden zich steeds meer thuis gaan voelen in Babylon. Dat is een slechte zaak, want zo vergeten ze hun eigen godsdienst en identiteit.
Op een wonderlijke wijze krijgt Ezra veel meer dan hij vraagt van de koning. Hij leidt de 2e terugkeer naar Israel. De reis is lang en gevaarlijk en in Jeruzalem is nog niet veel herbouwd. Het is een moeilijke tijd.
Ezra treft de bevolking van Jeruzalem slecht aan; velen zijn met heidense vrouwen uit de omgeving getrouwd. Die vrouwen hebben hun afgoden meegenomen. Onder leiding van Ezra wordt besloten dat al die mannen hun vrouwen moeten wegsturen. Dit staat ook uitgebreid in de bijbel beschreven. Ezra staat hier ook vooral bekend om. Maar in het boek wordt hij niet als een “harde” en strenge schriftgeleerde beschreven, maar als een man die God lief heeft en daarom volgens  zijn geboden wil leven.

Het is een heel boeiend boek! Verschillende gedeelten uit de bijbel komen bij elkaar, zoals de ervaringen van koningin Esther en de strijd op de 13de Adar. Dat is erg verhelderend en geeft meer inzicht in de bijbelverhalen.
In dit boek zijn ook veel personen verzonnen, zoals Ruben, Amina en de broers, vrouw en kinderen van Ezra. Dit doet echter niet af aan het verhaal.
Dit boek geeft goed weer hoe oud-testamentische personen God lief hadden en hem dienden.

Gegevens:

Uitgeverij Voorhoeve
ISBN 9789029723541
Aantal blz: 463
Prijs: € 22,50
Gepubliceerd in Bijbelse romans

Inhoud:

Tot een of ander doel, dat ik wel nooit duidelijk omlijnd zal zien, moest ik in leven blijven. Geen middel is het noodlot te onwaarschijnlijk of te geraffineerd om hem, die zijn huiswerk nog niet af heeft, in het leven vast te houden. Daarom leef ik. Daarom dans ik met al wat mij gebleven is - de danseres zonder benen.

Nadat haar man overlijdt, staat Clara er alleen voor. Ze krijgt een droom over een danseres die met haar hele wezen een dans uitdrukt, maar bij wie het belangrijkste instrument, de benen, ontbreken. Clara beseft dat zijzelf die danseres is. Met de dood van haar man is haar de kans ontnomen om zichzelf ten volle te uiten. Ze vindt rust in schrijven en de zorg voor haar kinderen. Maar de breekt de Tweede Wereldoorlog uit en vloeit haar eigen leed langzaam over in dat van haar volk.

Clara Asscher-Pinkhof (1896-1984) kwam tijdens de Duitse bezetting terecht in het kamp Bergen-Belsen. In 1944 werd ze, samen met een aantal lotgenoten, uitgewisseld tegen Duitse gevangenen en vertrok ze naar Israël waar ze verschillende boeken schreef, waaronder Sterrenkinderen en deze autobiografische roman.

Waardering:

In dit boek lees je over de joden voor tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Er zijn veel boeken over de Tweede Wereldoorlog en de kampen, maar er zijn weinig boeken die over het rijke joodse leven vertellen van voor de oorlog.
Het boek begint met de kindertijd van Clara. Haar ouders hebben acht kinderen en daardoor krijgt ze niet veel persoonlijke aandacht. Toch heeft ze het heel goed thuis. Hun vader is arts, maar weet ook veel van het jodendom af. Hij leert zijn kinderen de joodse gebruiken en wetten.
Als Clara ouder wordt ontmoet ze Avraham, een serieuze jongeman. Ze trouwt met hem en hij wordt opperrabijn in Groningen. Helaas leeft hij niet lang.
Clara gaat al vroeg schrijven en lezingen houden om zichzelf en haar zes kinderen te kunnen onderhouden.
Als de oorlog uitbreekt verandert alles. Je leest over het ongeloof over wat er gebeurt en de naïviteit van veel joden. Sommigen meldden zich uit zichzelf voor de reis naar een kamp. Ze denken dat ze nog toekomst hebben.
Het gedeelte over de oorlog is pittig, er komt zoveel onrecht in voor.
Ook het emigreren naar Palestina en wonen in de staat Israel komt aan bod.
Er worden eigenlijk heel veel “werelden” in dit boek beschreven.
Alhoewel het een autobiografie is en alles dus echt gebeurd is, leest het als een roman. Clara Asscher-Pinkhof heeft een mooie manier van schrijven.
Daardoor en door alle gebeurtenissen is het echt een verrijking om dit boek te lezen.
Het is indrukwekkend en je blijft er nog lang over nadenken.

Gegevens:

Uitgeverij Kok
ISBN 9789043509442
Aantal blz: 352
Prijs: € 15,00
Gepubliceerd in Literatuur

Inhoud:

Irakese huurmoordenaars richten bloedbaden aan in Londen, Parijs en Riyad. Alleen een ijzersterke coalitie van Arabië en Israël kan de VS en de rest van de westerse wereld behoeden voor de ondergang. Strateeg Jon Bennett en zijn collega Erin McCoy staan voor deze bijna onmogelijke opdracht…

Waardering:

Dit boek begint meteen met flinke actie: een aanslag op de president van Amerika.
De hoeveelheid namen moet je maar even negeren, het wordt later wel duidelijk om wie het verhaal gaat.
Dit eerste deel van een trilogie is later uitgegeven dan de latere 2 delen. Dat is wat vreemd, omdat we in dit boek Jon Bennet en Erin McCoy voor het eerst zien. Vooral Jon speelt de hoofdrol in dit verhaal. Jon is hier nog geen christen. Zijn vriend, de president en zijn collega Erin zijn dat wel. Het geloof komt af en toe naar voren, maar niet heel vaak.
Het is leuk om te lezen over beveiliging van de president. Ook de CIA en FBI komen regelmatig in dit boek voor.
De vele namen in dit boek zijn wat storend, maar verder is boek spannend en boeiend!

Gegevens:

Uitgeverij Mozaïek
ISBN: 9789023993698
Aantal blz: 318
Prijs: gratis bij aankoop van een toptitel in de maand van het spannende boek 2013

Gepubliceerd in Spannende boeken
Getagged onder

Inhoud:

Stephan, een wiskundestudent met weinig geluk in het leven, krijgt een baantje bij Nathan, een oude, gevierde schrijver met een oeuvreprijs in het verschiet. De student ontdekt een merkwaardig gat in Nathans werk: tussen 1947 en 1949 blijkt hij niets te hebben geschreven. Als hij daar naar vraagt, wordt Stephan tot zijn verbazing ontslagen.

Hij laat het er niet bij zitten en begint een uitgebreid onderzoek. Stephan ontdekt bijzondere feiten over een inrichting voor Joodse patiënten, waar vanaf 1947 een groep van 500 Roemeense weeskinderen een jaar lang verbleef. Die ontdekking brengt hem op het spoor van een veel groter verhaal dan hij ooit had durven vermoeden.

Waardering van Marijke:

Stephen heeft het niet makkelijk. Hij studeert wiskunde maar het bevredigd hem niet. Terug naar huis kan hij niet door de slechte band met zijn vader. Hij krijgt een baantje aangeboden bij Nathan Mossel, een bekende schrijver. Als hij hem helpt met het digitaliseren van zijn paperassen, stuit hij op het verhaal van 500 Roemeense kinderen die in 1947 een jaar in Nederland zijn geweest, om vervolgens naar Israël te vertrekken.
Eén van deze jongens, Yitzhak, is door Nathan onder zijn hoede genomen. Stephen besluit naar Israël te gaan om hem te zoeken. Tijdens deze zoektocht ontdekt Stephen meer over Nathan, maar ook over zichzelf. Het verhaal in het boek spreekt aan.
Er zijn al veel boeken geschreven over deze tijd, maar niet (veel) over de Roemeense kinderen. 
De mix van het heden en verleden en de draad die het verbindt, is mooi beschreven. Toch maakt het verhaal geen gevoelens los. De zinnen zijn wat literair. Het leest haperig en dat houdt het verhaal wat op afstand. Ook de emoties die op een zeker moment bij zowel Nathan als Stephen loskomen, komen niet binnen bij de lezer.

Waardering van Jolanda:

Een mooi verhaal, vooral dat van Nathan en Yithzak.
Het is een leuk idee om het verhaal te laten ontdekken door student Stephan.
Op de achterkant staat dat het lijkt op "Haar naam was Sarah" maar dat vind ik wat overdreven.
Het verhaal is boeiend, alhoewel de schrijfstijl niet zo bijzonder is. Het einde viel me wat tegen.

Gegevens:

Uitgeverij: Plateau
ISBN: 9789058040718
Aantal pagina's: 345
Prijs: € 19.90

 
Gepubliceerd in Nederlandse romans
Getagged onder

Informatie

Beheerders:

Jolanda Bot
Marijke van Deelen

Contact

t: 06 53 20 95 49

e: info@christelijkeboeken.info

Copyright

Op onze recensies geldt copyright. Het is verboden onze recensies te gebruiken, kopiëren of op andere wijze te publiceren zonder vooraf toestemming van ons daarvoor gekregen te hebben.