Recensies, waarderingen, reacties en informatie

Inhoud:


'Koningin in de nacht' van Mesu Andrews vertelt het verhaal van Mesullemet. Zij wordt op achtjarige leeftijd door haar oom Sebna naar het koninklijk paleis gehaald, als speelmaatje voor de vijfjarige Manasse. In het gezin waar ze tot dan toe opgroeide werd Jahwe aanbeden, maar Sebna aanbidt daarentegen de zon, de maan en de sterren. Al gauw doet Mesullemet hetzelfde, en Manasse met haar.

Zeven jaar later, wanneer koning Hizkia overlijdt, wordt Manasse koning en Mesullemet zijn echtgenote. De afgoderij van Manasse neemt steeds heftiger vormen aan en breekt het hart van zijn moeder. Haar woorden lijken niet tot haar zoon door te dringen… maar misschien wel tot zijn vrouw. Voor Mesullemet is dit het begin van een zoektocht naar de Jahwe die zij nooit echt gekend heeft, maar die de enige hoop vormt tijdens de donkerste dagen van Juda.

Waardering:


Het boek begint in de jaren dat Hizkia nog leeft en zijn zoon Manasse opgroeit. Algauw blijkt dat Manasse langzaam is met praten en niet zoals een ander op mensen reageert. Hij lijkt een soort autisme te hebben. Daarom halen ze een schoolkameraadje voor hem die gewend is aan zulk gedrag van haar vader, Mesullemet (Sulle). Die leert hem welke emoties er zijn en hoe hij die kan herkennen. Maar ze leert hem ook over andere goden en toverkunst. Zij heeft dat zelf weer van de tovernares van haar oom Senna geleerd.

Als Hizkia sterft is Manasse nog maar acht jaar oud. Hij denkt dat God hem straft door Hizkia te doden. Daarom is hij boos op God en plaatst hij afgodsbeelden in de tempel. Hij aanbidt allerlei goden en achtervolgt de jahwisten. Zelfs zijn opa Jesaja wordt gedood.

Ondertussen moet Manasse elke keer beslissen met welke wereldmacht hij zich verbindt. Babel laat ze veel belasting betalen. Zoveel dat het land bijna failliet gaat. Maar een opstand is gevaarlijk.

In deze Bijbelse roman heeft de schrijfster wel erg veel vrijheden genomen. Jesaja die in een boom wordt gedood en Manasse die autistisch is zijn een paar van die vrijheden. Dat is jammer. In de bijbel staat heel weinig geschreven over koning Manasse, toch is dit een aardig dikke roman over hem. De schrijfster had beter een roman kunnen schrijven die in die tijd speelde, zonder zoveel details over Bijbelse personen te verzinnen.

Gegevens:


Uitgeverij KokBoekencentrum
ISBN 9789029731959
Aantal blz 416
Prijs: € 22,99
Prijs e-book: € 9,99

Extra:


Lees het leesfragment
Gepubliceerd in Bijbelse romans
Getagged onder

Inhoud:


In de Bijbels-historische roman ‘Tikva’ vertelt Nine de Vries het verhaal van een meisje dat samen met het volk Israël in de woestijn woont.

Voor Tikva is het leven in een tentenkamp even vanzelfsprekend als het manna dat elke dag uit de hemel valt en waarvan ze brood bakt. Maar haar zekerheden worden wreed verstoord als ze hoort dat ze is uitgehuwelijkt. Als dan ook nog blijkt dat haar moeder een groot geheim voor haar verzwijgt, voelt ze zich zo ellendig dat ze de woestijn in vlucht. Daar wacht haar grote eenzaamheid… Tot ze een blinde vrouw ontmoet die haar ziet zoals ze is.

Waardering:


Deze roman speelt zich af tijdens de reis van de Hebreeërs door de woestijn naar Kanaän. Er is veel gemopper onder het volk. Abiram komt in opstand tegen Aaron. Daarvoor worden hij en zijn aanhangers hard gestraft.
Tikva's moeder is een Egyptische en haar vader is een Hebreeër. Tikva begrijpt haar ouders vaak niet, vooral haar moeder. Het lijkt wel of ze nooit iets goed kan doen. Als ze iets over haar verleden hoort slaat ze op de vlucht. Maar ze verdwaalt en wordt gevangen genomen. Nu zit ze in een nog veel slechtere positie.
Door alle gebeurtenissen in het boek lees je hoe het er in die tijd bij andere volken aan toe ging; kinderoffers, afgoden en feesten met vrije seks.

Het boek is erg boeiend! Het is erg onvoorspelbaar en dat houdt het spannend. Een mooie roman in de bijbelse tijd. Er komen alleen zijdelings bekende bijbelse figuren in naar voren.

Gegevens:


Uitgeverij KokBoekencentrum
ISBN 9789029729390
Aantal blz: 352
Prijs: € 21,99

Extra:


Lees het gratis leesfragment
Gepubliceerd in Bijbelse romans
Getagged onder

Inhoud:


‘De dief van Korinte’ van Tessa Afshar is een spannende, Bijbels geïnspireerde roman die zich afspeelt in de eerste eeuw na Christus, ten tijde van de apostel Paulus.

De jonge Ariadne vlucht vanuit het voor haar beklemmende Athene naar haar vader in Korinte. Daar komt ze erachter dat haar vader een beruchte dief is. Ze wil hem beschermen, maar komt daardoor zelf in gevaarlijke situaties terecht. Dan ontmoeten Ariadne en haar vader de apostel Paulus. Hun vriendschap met hem verandert hun leven en laat hen nadenken over een toekomst waarvan ze nooit hadden durven dromen.

Waardering:


Jaren geleden is de moeder van Ariadne bij haar vader in Korinthe weg gegaan. De vrije en onstuimige Ariadne vindt het vreselijk om in Athene bij haar moeder te wonen. Ze wordt vaak gestraft en opgesloten. Als ze de kans krijgt loopt ze weg met haar vriend. Ze gaat bij haar vader wonen in Korinthe.

Ariadne ontdekt dat haar vader regelmatig ’s nachts het huis verlaat. Op een avond besluit ze hem te volgen. Tot haar grote verbazing sluipt haar vader een woning binnen. Als hij even later, achterna gezeten door mannen, naar buiten rent steek ze hem de helpende hand toe. Samen houden ze zich tot de ochtend schuil. Ze heeft ontdekt dat haar vader de beruchte dief is die corrupte mensen overvalt en de buit deels weg geeft aan armen. De dief wordt overal bejubeld.
Maar Ariadnes vader wil er meteen mee stoppen als Ariadne het heeft ontdekt. Hij is zijn vrouw al kwijt geraakt, hij wil niet ook nog zijn dochter verliezen. Maar Ariadne wil juist mee doen.
Ariadne is een iemand die zich niet veel van gewoontes aantrekt. Zo is ze een van de eerste en weinige deelnemers aan een hardloopwedstrijd.

Als de broer van Ariadne thuiskomt met Paulus, verandert haar vader ook. Hij wil niet meer stelen omdat hij in God gelooft. Ariadne is daar boos om. Ze komt tot een gevaarlijk besluit dat haar vader duur komt te staan.
Is er nog hoop voor haar?

Deze roman is wat lichtvoetiger dan de eerdere romans van Afshar. Dat heeft ze bewust gedaan. Deze roman is daardoor beter geschikt voor christenen die nog maar pas tot geloof zijn gekomen.
Maar het is nog steeds een hele boeiende roman, waar bijbelse personen in voorkomen maar niet de hoofdrol spelen.

Gegevens:


Uitgeverij Kok
ISBN 9789043530491
Aantal blz: 416
Prijs: € 22,99

Extra:


Lees hier het eerste hoofdstuk
Gepubliceerd in Bijbelse romans
Getagged onder

Inhoud:

Juda, zevende eeuw voor Christus.

Asaja is nog jong als hij zijn vader opvolgt als koning van Juda. Maar zodra hij zelfstandig de regering overneemt van zijn moeder Jecholia trekt hij zijn eigen plan. Dat levert hem felle vijandschap op, maar ook vriendschap en vrede. Hij is ervan overtuigd: het dienen van Jahweh is de verstandigste keuze die hij ooit kon maken. Maar is het volk van Juda het daarin met hem eens?
Galal wordt opgeleid als timmerman en komt terecht in Jeruzalem. Wanneer hij na lange tijd zijn broer Pekach weer ontmoet, blijkt dat dat de keuzes die Galal in zijn leven maakte, grote gevaren met zich meebrengen …

Ariël denkt maar aan één ding: de beste soldaat van Juda zijn en zich opwerken tot aanvoerder van een legereenheid. Hij ziet over het hoofd dat hij steeds harder wordt en nietsontziend zijn weg gaat. Of is zijn houding slechts een schild om zich te wapenen tegen het gekwetste hart dat hij meedraagt? Kunnen de donkere ogen van Mayan zijn hart ontmantelen en hem weer méns maken?

Waardering:


Asaja is nog maar 8 jaar oud als hij koning wordt over Juda. Zijn moeder Jecholia zal regentes zijn totdat hij volwassen is.
Samen met zijn vriend Ahisar, zoon van de schrijver Safat, speelt en studeert hij in het paleis.
Zijn moeder vereert de godin Asjera. Maar Jahweh wordt ook vereerd. In de tempel wordt voor Jahweh en Asjera geofferd.
Als Asaja koning wordt moet hij beslissen of hij zo door wil gaan of alleen Jahweh vereren wil, zoals Hij dat bevolen heeft. Hij doet het laatste en keert zich daardoor tegen zijn moeder en de Asjera-priesters. Maar die zinnen op wraak een het blijft gevaarlijk in het kleine koninkrijk.
Onder de leiding van Jahweh verzet Asaja zich ook tegen de overheersing door de Assiriers.

In dit boek lopen verschillende verhaallijnen door elkaar heen. Zo lezen we ook over Galal en later over zijn broer Pekach. Maar ook over Talmai, een Ajserapriester.
En ook de loopbaan van Arië in het leger wordt gevolgd.
Al die personen zorgen ervoor dat het in het begin wat overweldigend is.

Achterin staat dat Asaja gebaseerd is op het bijbelse personage koning Josia. Ik begrijp niet waarom de schrijver niet gewoon de echte namen van de personen heeft gebruikt.
Op de achterkant wordt dit een literaire roman genoemd. Helaas is de schrijfstijl daar niet goed genoeg voor. Het boek leest wel makkelijk weg en geeft een goede indruk van de gebruiken en gewoonten in die tijd. En van de onderdrukking door de Assiriers en verering van Asjera.

Gegevens:

Uitgeverij De Banier
ISBN 9789087181178
Aantal blz: 416
Prijs: € 18,95
Prijs E-book: € 13,99
Gepubliceerd in Bijbelse romans
Getagged onder

Inhoud:

 
Hanna is kinderloos. Haar man heeft zonen nodig om zijn priesterlijke ambt als Leviet voor de Heer te vervullen. Daarom trouwt hij na negen jaar opnieuw, met Peninna. Peninna schenkt het leven aan het ene kind na het andere. Hanna worstelt met de aanwezigheid van Peninna in het huis. Is haar kinderloosheid een straf van de Heere? Zal Hannah vrede krijgen met zichzelf, met Peninna en met God? Zal ze genade vinden in de ogen van God en een kind uit Zijn hand ontvangen?
 

Waardering:

 
In deze roman wordt het verhaal over Hanna verteld. Omdat er niet heel veel over haar in de bijbel staat, is er veel bij gefantaseerd. Zo wordt er over de jeugd van Hanna verteld en over haar gewelddadige en dominante vader. Door een traumatische gebeurtenis roept ze dingen tegen haar vader die ze niet had moeten roepen. In dit boek wordt er van uitgegaan dat ze door die zonde en de ruzies met Peninna geen kinderen krijgt. 
Pas als ze huilend voor Eli haar zonden aan God belijdt, belooft Eli haar namens God dat ze krijgt waar ze om vraagt. In de bijbel lees je nergens over deze link. Er staat ook niet duidelijk dat Hanna de tent van samenkomst niet in mocht van Eli. 
Het boek gaat vooral over de slechte verhouding tussen Hanna en Peninna. Dt komt wellicht omdat er niet zo veel in de bijbel is te lezen over het leven van Hanna. 
Het verhaal is best boeiend, alhoewel het wel veel over de ruzies van Hanna en Peninna gaat. Daarnaast is het wel heel veel fantasie en kloppen sommige dingen ook niet met de bijbel. Dat is jammer!
 

Gegevens:

 
Uitgeverij Barnabas
ISBN: 9789085202981
Aantal blz: 256
Prijs: € 19,95
Gepubliceerd in Bijbelse romans
Serie Uit Egypte - deel 2. Deel 1 is Verbonden met de sterren
 

Inhoud:

 
In de duisternis van de storm kan alleen de waarheid haar pad verlichten.
 
Nadat ze met de andere Hebreeërs is ontsnapt uit Egypte verblijft Shira nu in vrijheid aan de voet van de berg Sinaï. Als het volk rebelleert door een gouden afgod te aanbidden, krijgt Shira door de chaos die daardoor ontstaat, een onverwachte kans om een vroedvrouw te assisteren. Deze ervaring wakkert een nieuw verlangen in haar aan. Ze weerstaat haar moeders wens om de weeftraditie in haar familie voort te zetten en volgt haar hartsverlangen om het vak van vroedvrouw te leren.
 
Wanneer een bevalling afschuwelijk misgaat, bevindt Shira zich in een onmogelijke situatie en gevangen door een man die haar verraden heeft. Als de twist tussen de Hebreeuwse vrouwen en de vreemdelingen die met hen meetrekken oplaait en gevaarlijk wordt, wordt Shira geconfronteerd met een diep weggestopte pijn uit haar verleden. Kan ze alles loslaten en zich richten op wie ze werkelijk is en haar toekomst hoopvol tegemoet zien?
 

Waardering:

 
Dit deel gaat over het eerste jaar van het volk Israel na de uittocht uit Egypte. Ze verblijven onderaan een grote berg. 
Over dit jaar staat niet veel in de bijbel. Onder leiding van Mozes ontstaat de structuur van een volk. De tenten worden anders neergezet. 
Het verhaal begint als Aaron een gouden kalf heeft gemaakt en de mensen het vereren en feest vieren. Mozes ontbrandt in woede als hij de berg afkomt en gooit de stenen tafelen kapot. Hij geeft bevel aan de Levieten om een ieder die deelneemt aan het feest te doden. 
Shira is ondertussen op weg met vroedvrouw Reva mee om te helpen bij een bevalling. Reva merkt meteen dat ze er aanleg voor heeft en wil haar gaan opleiden. Shira doet dat veel liever dan weven voor haar moeder. Uiteindelijk mag het, nadat haar schoonzus Kiya een goed woordje voor haar heeft gedaan bij haar moeder en broer.
Maar een bevalling gaat niet altijd goed. En samenwerken met de andere leerlinge Dvorah ook niet. Vanaf het begin lijkt Dvorah een wrok tegen Shira te hebben en ze weet niet waarom.
 
Dan is er nog de knappe man Ayal. Shira weet dat ze door de verkrachting van een Egyptenaar (in deel 1) niet vruchtbaar meer is. Ze is geen man waard en verwacht nooit te trouwen. Maar ze voelt zich wel aangetrokken tot Ayal. Maar al snel gaat ze zich afvragen of hij wel te vertrouwen is. Zeker na het gebeuren met zijn vrouw.
 
Shira trekt zicht terug. Ze helpt haar moeder weer met weven en het kleuren van stoffen voor de bouw van de tabernakel.
 
In dit boek komt duidelijk naar voren dat iedereen vergeving nodig heeft en de een niet beter is als de ander. God is heilig en Hij wil onvoorwaardelijk gediend worden. Hij haat afgoden en staat de verering niet toe.
Zoals het volk moet leren op Jahweh te vertrouwen en achter hem aan te gaan moet ook Shira dat.
 
Achterin het boek staat een goede verantwoording over welke feiten uit de bijbel komen en welke feiten verzonnen zijn. Ook zijn er gespreksvragen toegevoegd.
 
Een meeslepende en mooie roman over het volk Israel in de woestijn. Knap om zo de sfeer van die tijd te vangen.
 

Gegevens:

 
Uitgeverij Het Zoeklicht
ISBN 9789064512551
Aantal blz: 344
Prijs: € 12,50
 
Gepubliceerd in Bijbelse romans
Getagged onder

Inhoud:

 
‘Engelenbrood’ van Tessa Afshar is een Bijbels-historische roman die het levensverhaal vertelt van de eerste Europese bekeerlingen van de apostel Paulus: Lydia, een purperverkoopster uit Philippi.
 
Als meisje houdt Lydia van drie dingen: haar vader, hun huis en het kleuren van stoffen. Maar een groot verraad berooft haar van dit alles, en ze moet vluchten om elders een nieuw leven te beginnen. Met behulp van haar vaders geheime recept weet ze zich op te werken tot een van de belangrijkste kooplieden van Philippi. Angst is echter een goede bekende van Lydia en belemmert haar bij alles wat ze doet. Wanneer Lydia Paulus ontmoet, helpt zijn boodschap van hoop haar om te leren voor zichzelf op te komen. Maar Lydia’s verleden haalt haar in en stelt haar voor de keuze: toegeven aan de voor haar zo bekende angst of vertrouwen op God?
 

Waardering:

 
In dit boek wordt een verzonnen levensverhaal van Lydia vertelt. Lydia groeit met haar vader op in Thyatira. Ze is getuige geweest van de pijnlijke dood van haar moeder en heeft daardoor veel angst. Ze is bang om dingen verkeerd te doen. Haar vader leert haar alle kneepjes van het purperverven. Hij is een waar kunstenaar en staat beroemd om de prachtige kleuren die hij maakt. Hij is alleen niet zo zakelijk aangelegd, dus leven ze vrij arm.
Dan wordt raakt haar vader verwond door een ongeluk en wordt hij thuis gebracht door een knappe jongeman. Die komt daarna iedere dag en lijkt veel belangstelling te hebben voor Lydia. Maar hij vindt het maar niets dat ze werkt. Hij stelt voor om zijn moeder te laten helpen met de zaak. En daarmee beginnen de problemen.
 
Uiteindelijk reist Tessa samen met haar nieuwe joodse vriendin Rebecca naar Philippi. Daar is er meer kans voor alleenstaande vrouwen om een bedrijf te hebben. Daar aangekomen gaat ze naar een oude vriend van haar vader. 
Ze begint in een kleine ruimte een purperververij en groet door de jaren uit tot een gerenommeerd bedrijf. 
 
Als ze op een sabbat bij de rivier de joodse God aanbidden komen er wat mannen aan. Ze vragen of ze mee mogen doen en vertellen hen over Jezus. Lydia gelooft meteen in Hem en ze voelt zich veranderen. Ze nodigt Paulus en de zijnen uit om bij haar te verblijven.
Dit gedeelte staat ook in de bijbel, maar Tessa voegt er nog wat extra fantasie aan toe: liefde. 
 
De titel “Engelenbrood” komt van het manna dat de joden in de woestijn kregen. Ze moesten er op vertrouwen dat er elke dag weer genoeg van was en mochten niet voor 2 dagen tegelijk nemen. Het werd vaak engelenbrood genoemd en voor Lydia is dit woord een herinnering dat ze op God moet vertrouwen.
 
Deze roman is grotendeels gebaseerd op fantasie, maar laat wel heel goed zien hoe het leven in die tijd in Thyatira en Philippi was. Hoe de Romeinse wetten waren en hoe lastig het was voor burgers die niet Romeins waren. 
Het is een boeiende roman, waarin God en geloof in Hem een mooie en duidelijke plaats in neemt.
 

Gegevens:

 
Uitgeverij Kok
ISBN 9789029727105
Aantal blz: 352
Prijs: 21,99
 

Extra:

 
Gepubliceerd in Bijbelse romans

Inhoud:

 
De waarheid kan haar kinderen kapot maken. Hoe ver gaat zij om ze te beschermen?
 
Israël, rond het jaar 64. Als de Romeinse bezetter Kafarnaüm onder de voet dreigt te lopen, vlucht Chana met haar gezin. Alles wat vertrouwd is laat ze achter.
 
Tijdens de reis verliest ze haar man uit het oog. Ze doet er alles aan om haar kinderen bij zich te houden, maar dan wil haar zoon zich aansluiten bij de mannen die strijden voor een vrij Israël. Wanhopig reist ze met hem mee en begeeft zich onder mensen die beter niet kunnen weten dat ze een volgeling van Jezus is.
 
Dan ontmoet ze, ver van huis, een oude bekende uit Kafarnaüm. Hij weet meer over de geheimzinnige dood van haar vader.
 
 
Chana is een vervolg op het veelgeprezen Machla, maar uitstekend als zelfstandige roman te lezen.
 

Waardering:

 
Het is erg onrustig in Israël. Opstandelingen strijden tegen de Romeinen, maar de machtige Romeinen komen altijd terug. Na een vreselijke aanval van de Arameers loopt Kafarnaum gevaar. Chana en haar man, zoon en dochter vertrekken daarom naar het woud. Haar moeder en broer gaan ook mee. 
Maar onderweg raken ze Alon, Chana’s man, kwijt. Ze wachten nog lang op hem maar moeten dan een andere plaats zoeken om te verblijven. Ze komen via zoon Davied terecht in de spelonken bij Arbel. Daar wonen veel strijders met hun gezinnen. Davied sluit zich bij hen aan.
Daar eindigt de reis niet. Chana komt met haar dochter bij een gezin terecht dat ook volgeling van de Weg is. Ze komt daar tot rust en haar dochter begint daar te herstellen van de gruwelijke dingen die ze heeft gezien. Daar komt ook Jehoeda bij hen. Hij komt ook voor in het eerdere boek Machla, dat over de zus van Chana gaat.
 
Doordat er veel gereisd wordt, komen er veel mensen in het boek voor.en alhoewel de hoofdpersoon Chana goed uitgediept wordt is de hoeveelheid personen wat overweldigend. 
Zoals ook in het eerdere boek zijn er veel details opgenomen over het leven in die tijd. Joodse gebruiken en feesten worden goed uitgelegd. Ook de problemen en onwetendheden van de eerste christenen komen goed naar voren. Heel knap om dit allemaal zo te beschrijven!
 
Alhoewel dit boek een vervolg is op Machla kan het heel goed los gelezen worden.
 

Gegevens:

 
Uitgeverij Mozaïek
ISBN 9789023950813
Aantal blz: 352
Prijs:  19,95
 
Gepubliceerd in Bijbelse romans
Uit Egypte, deel 1
 

Inhoud:

 
Als slavin verkocht door haar vader en nu in de steek gelaten door de man met wie ze zou trouwen, moet de jonge Egyptische Kyra haar meesteres dienen die er genoegen in schept haar te vernederen. Kyra is erbij als verschrikkelijke plagen Egypte treffen. 
Ze kiest ervoor om met de Hebreeërs mee te trekken, probeert haar vertrouwen op een voor haar onbekende God te stellen en voelt zich aangetrokken door een man die haar volk minacht. Alles wat ze kende laat ze achter en ze komt terecht in de woestijn waar vele beproevingen wachten...
 
Keert ze terug naar Egypte of geeft ze haar leven en toekomst geheel over in de handen van Yahweh, de God van de Hebreeërs?
 

Waardering:

 
Dit boek beschrijft het leven van de gewone Egyptenaars en Hebreeërs in de tijd van Mozes. De Hebreeërs leven als slaven en hebben het zwaar. Hoe zwaar ze het hebben merkt de Egyptische Kyra als zij door haar vaders schulden wordt verkocht. Haar eigenares behandelt haar slecht. Ze raakt haar niet aan, maar mishandelt haar met woorden. Waarom haat ze haar zo?
Kyra ontmoet daar Shira, een slavin uit de Hebreeërs. Zij vertoont een grote liefde. Ze offert zichzelf voor Kyra op.
 
Als de plagen beginnen die de Hebreeërs uiteindelijk de vrijheid gaan geven, zoekt Kyra haar heil bij Shira en haar God. Langzaam maar zeker gaat ze wat meer begrijpen van God en het geloof in één god in plaats van meerderen. 
 
Het is een boeiend boek. Uiteraard zit er veel fantasie in en er is weinig bekend over het dagelijkse leven van de Egyptenaren in die tijd. Er zijn wat kleine vraagtekens bij sommige bijbelse details, maar het is een mooie aanvulling om je beter in te leven in die tijd en het volk van God.
 

Gegevens:

 
Uitgeverij Het Zoeklicht
ISBN 9789064512353
Aantal blz: 336
Prijs: 20,95
Gepubliceerd in Bijbelse romans

Inhoud:

 
Met de Bijbels-historische roman ‘Land van stilte’ geeft Tessa Afshar een stem aan de vrouw uit Marcus 5 die Jezus’ kleed aanraakte. ‘Wie heeft Mij aangeraakt?’ 
 
Elianna wordt verpletterd door schuldgevoel over de dood van haar broertje, die overleed terwijl zij op hem paste. Ze werkt hard voor haar vader en haar mooie tapijtpatronen brengen zijn zaak veel goeds, maar de vergeving waar ze zo naar verlangt, krijgt ze niet. Ze ontzegt zichzelf alle geluk en als ze ziek wordt, ervaart ze dat als een terechte straf. Geen dokter kan haar beter maken. Twaalf lange, eenzame jaren gaan voorbij. 
 
Totdat ze de geruchten hoort over een man die al door een kleine aanraking kan genezen. Heeft ze de moed? Kan Hij haar bevrijden van haar schuld?
 

Waardering:

 
Als Elianna op haar broertje Jozef moet passen wordt hij gestoken door een bij. Hij overlijdt bijna meteen door een allergische reactie. Elianna voelt zich erg schuldig. Haar vader versterkt dit gevoel alleen maar door haar niet meer aan te kijken en niet meer van haar te houden. Elianna gaat haard aan het werk in hun zaak waar ze stoffen maken en kleuren. Haar verloofde Ethan en zijn vader zeker helpen af en toe met de verkoop. Haar vader doet weinig meer dan treuren en drinken. 
 
De verloving met Ethan duurt al even omdat Ethan wil wachten tot ze 17 is. Maar elke keer als hij wil trouwen stelt Elianna dat uit. Dat stukje is een beetje langdradig en hetzelfde. 
 
Uiteindelijk krijgt Elianna een vervelende ziekte waardoor ze onrein is. Hierdoor wordt ze een paria. Alleen haar zus blijft haar bezoeken. 
Ze geeft veel geld uit aan artsen, maar niemand kan haar genezen. Dan hoort ze over Jezus. Ze zet haar scepsis en gaat naar Hem toe. Dan wordt het verhaal uit de bijbel verteld, waar ze de zoom van Zijn kleding aanraakt. 
 
Een knappe uitwerking van het bekende bijbelverhaal. De tijd wordt goed getekend. Achterin staat een goed nawoord waarin de schrijfster ook zegt dat men de bijbel moet lezen als men de verhalen wil leren kennen. De roman is slechts fictie. 
 

Gegevens

 
Uitgeverij Voorhoeve
ISBN 9789029725644
Aantal blz: 384
Prijs:  19,99
 

Extra:

 
Gepubliceerd in Bijbelse romans
Getagged onder
Pagina 1 van 2

Informatie

Beheerders:

Jolanda Bot
Marijke van Deelen

Contact

t: 06 53 20 95 49

e: info@christelijkeboeken.info

Copyright

Op onze recensies geldt copyright. Het is verboden onze recensies te gebruiken, kopiëren of op andere wijze te publiceren zonder vooraf toestemming van ons daarvoor gekregen te hebben.